بجای ایران فوتبال بازیکنان ازبکستان

بجای: ایران فوتبال بازیکنان ازبکستان جام جهانی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی غلظت کربن سیاه پایتخت کشور عزیزمان ایران زیاد از لندن و کمتر از پکن

مقایسه نتیجه های اندازه‌گیری غلظت آلاینده کربن سیاه در دو ایستگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران با ایستگاه‌های مشابه در شهرهای لندن و پکن نشان می‌دهد که به‌طور میان

غلظت کربن سیاه پایتخت کشور عزیزمان ایران زیاد از لندن و کمتر از پکن

غلظت کربن سیاه پایتخت کشور عزیزمان ایران زیاد از لندن و کمتر از پکن

عبارات مهم : ایران

مقایسه نتیجه های اندازه گیری غلظت آلاینده کربن سیاه در دو ایستگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران با ایستگاه های مشابه در شهرهای لندن و پکن نشان می دهد که به طور میانگین، غلظت این آلاینده در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از لندن زیاد ولی از پکن کمتر است.

ایسنا نوشت: هر وقت صحبت از شهرهای آلوده دنیا به میان می آید نام شهر پکن – پایتخت کشور چین- به عنوان یکی از شهرهای با آلودگی هوای بسیار زیاد مطرح می شود. همچنین شهر لندن – پایتخت انگلستان – از جمله شهرهای اروپایی است که با مسئله آلودگی هوا دست و پنجه نرم می کند.

مقایسه نتیجه های اندازه گیری غلظت آلاینده کربن سیاه در دو ایستگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران با ایستگاه های مشابه در شهرهای لندن و پکن نشان می دهد که به طور میانگین، غلظت این آلاینده در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از لندن زیاد ولی از پکن کمتر است.

غلظت کربن سیاه پایتخت کشور عزیزمان ایران زیاد از لندن و کمتر از پکن

احمد طاهری – مدیر شبکه سنجش کیفیت هوای شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت کشور عزیزمان ایران – در این باره گفت: در نمودار زیر میانگین روزانه غلطت کربن سیاه در ایستگاه های شهری(کاربری مسکونی) با خط چین و ایستگاه های کنار بزرگراهی با خط پر مشخص شده است اند.

روند کلی غلظت آلاینده در شهر لندن (رنگ بنفش) معکوس روند کاهشی روزانه در پایتخت کشور عزیزمان ایران (رنگ آبی) هست. علت این روند آن است که در لندن محدودیت تردد ناوگان دیزلی سنگین به صورتی اجرا می شود که این ناوگان معمولاً از ساعت ۹ صبح تا 19 اجازه تردد در سطح شهر دارند و غلظت کربن سیاه را در طول روز زیاد کردن می دهند. این عامل با تردد شبانه مشابه دیزلی ها در پایتخت کشور عزیزمان ایران و پکن (رنگ سبز) باعث می شود در وقت شب غلظت آلاینده بالاتر باشد.

مقایسه نتیجه های اندازه‌گیری غلظت آلاینده کربن سیاه در دو ایستگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران با ایستگاه‌های مشابه در شهرهای لندن و پکن نشان می‌دهد که به‌طور میان

نکته دیگری که در این مقایسه حائز اهمیت هست، تردد پرشمار خودروهای سواری دیزلی در سطح شهر لندن هست؛ به طوری که در پنج سال اخیر حدود نیمی از خودروهای سواری تازه شماره گذاری شده است در لندن دیزلی و مابقی بنزینی بوده اند. همینطور می دانیم که این پیشرانه های دیزلی (اعم از سبک و سنگین) هستند که آلاینده های کربن سیاه را تولید می کنند.

با تمام این توصیفات، غلظت این آلاینده در ایستگاه شهری لندن به طور میانگین یک سوم این غلطت در ایستگاه شهری پایتخت کشور عزیزمان ایران است که نشان از اهمیت به کارگیری ناوگان حمل و نقل به روز و پاک در کیفیت هوای شهر دارد.

در پکن استفاده از ذغال سنگ به عنوان سوخت جهت گرمایش و مصارف خانگی رواج دارد که باعث می شود میزان بالایی از کربن سیاه از این منابع خانگی تولید و وارد جو شود. در نتیجه غلظت های کربن سیاه در فصول سرد در ایستگاه شهری پکن می تواند در حدود دو برابر میانگین غلظت در فصول گرم سال باشد بنابراین در این مقایسه از اعداد جهت فصول گرم استفاده شده است است که انتشار خانگی کربن سیاه کنار برود و شرایطی مشابه پایتخت کشور عزیزمان ایران ایجاد شود. نتیجه های نشان می دهد که سطح حضور کربن سیاه در هوا در ایستگاه شهری پکن با این وجود بیش از دو برابر پایتخت کشور عزیزمان ایران هست، ولی در ایستگاه کناربزرگراهی این تفاوت کمتر (در حدود ۲۰ درصد) هست. در جدول زیر میانگین روزانه غلظت های این آلاینده با هم مقایسه شده است است.

غلظت کربن سیاه پایتخت کشور عزیزمان ایران زیاد از لندن و کمتر از پکن

واژه های کلیدی: ایران | شهرهای | مقایسه | آلاینده | ایستگاه | هوای پایتخت | اخبار اجتماعی

غلظت کربن سیاه پایتخت کشور عزیزمان ایران زیاد از لندن و کمتر از پکن

غلظت کربن سیاه پایتخت کشور عزیزمان ایران زیاد از لندن و کمتر از پکن

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs